(c) Faustinum 2014 martie 01
Site Meter
Flag Counter

iweb hit counter
CALEA CRUCII A MILOSTIVIRII DUMNEZEESTI

Rugăciune de început
O, Doamne milostiv, Învățătorul meu, doresc să Te urmez cu credință, să Te imit în viața mea cât mai desăvârșit. Pentru aceasta, Te rog să-mi dăruiești, prin meditarea Pătimirii Tale, harul de a înțelege mai bine misterele vieții spirituale.
O, Marie, Maica Milostivirii, condu-mă pe calea pătimirii dureroase a Fiului Tău și mijlocește pentru mine harurile de care am nevoie pentru ca această Cale a Crucii să fie rodnică. (MJ) O ofer cu intenția... (de exemplu, pentru preoți, pentru convertirea unei suflet, pentru a cere o virtute, un har etc.)

Stațiunea I
Isus este osândit la moarte

-Ne închinăm ție, Cristoase și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus ca să-L condamne la moarte, dar nu găseau, deși s-au prezentat mulți martori falși. (Mt 26,59-60)”
Isus: „Nu te mira că ești uneori bănuită pe nedrept. Căci Eu am băut primul, din iubire pentru tine, acest pahar al suferințelor nedrepte. (MJ.289) Fiica Mea, când eram în fața lui Irod, ți-am obținut un har, acela de a putea să te menții deasupra disprețului omenesc și de a merge fidel pe urmele Mele.” (MJ.1164)

Sf. Faustina: „Suntem sensibili în privința cuvântului, și așa sensibili, vrem să răspundem imediat, fără să ne întrebăm dacă este voia lui Dumnezeu, pentru noi, ca să vorbim. Sufletul tăcut este puternic; dacă perseverează în tăcere, nu-l va atinge niciun necaz. Sufletul tăcut este în stare să se unească cu Dumnezeu în modul cel mai profund, el trăiește aproape întotdeauna sub inspirația Duhului Sfânt; în sufletul tăcut, Dumnezeu acționează fără a întâmpina piedici.” (MJ.477)

-O, Isuse milostiv, ajută-mă să accept orice judecată umană și să nu permit ca Tu să fii condamnat la moarte în persoana aproapelui meu! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a II-a
Isus ia crucea pe umeri

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Atunci Pilat L-a luat pe Isus și L-a dat să fie biciuit. Soldații au împletit o coroană din spini, I-au pus-o pe cap și L-au îmbrăcat cu o haină de purpură, apoi veneau la El și spuneau: ‚Bucură-te, Regele Iudeilor!’(...) Așadar, Isus a ieșit afară purtând coroana de spini și haina de purpură. Iar Pilat le-a zis: ‚Iată omul!’ Când L-au văzut, arhiereii și cei din gardă au strigat: „Răstignește-L! Răstignește-L! (In 19,1-15)”

Isus: „Fiica Mea, în suferințele tale fizice sau morale, să nu cauți milă din partea făpturilor ... Cu cât vei iubi mai mult suferința, cu atât mai pură va fi iubirea ta față de Mine.” (MJ.279)

Sf. Faustina: „Isuse, Îți mulțumesc pentru micile cruci zilnice, pentru piedicile la planurile mele, pentru necazurile vieții în comun, pentru reaua interpretare a intențiilor mele, pentru umilirile la care sunt supusă de alții, pentru felul ursuz în care suntem tratate, pentru falsele bănuieli, pentru sănătatea mea slabă, pentru epuizarea forțelor mele, pentru sacrificiul propriei mele voințe...” (MJ..343)

-O, Isuse milostiv, învață-mă să apreciez greutățile vieții, boala, orice suferință și să port cu iubire crucea de fiecare zi. (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a III-a
Isus cade sub povara crucii

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tututror... El a purtat fărădelegile multora și pentru cei păcătoși și-a dat viața. (Is 53,6-12)”

Isus: „Greșelile fără de voie ale sufletelor nu opresc iubirea Mea pentru ele, nici nu Mă împiedică să Mă unesc cu ele, însă greșelile, chiar și cele mai mărunte, dar voite – acestea împiedică harurile Mele și Eu nu pot să răspândesc darurile Mele asupra unor astfel de suflete.” (MJ.1641)

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, cum sunt foarte înclinată spre rău, sunt nevoită să veghez încontinuu asupra mea, dar nimic nu mă descurajează, mă încred în harul lui Dumnezeu care abundă în cea mai mare nimicnicie.” (MJ.606)

-O, Isuse milostiv, ferește-mă de orice, chiar și de cea mai mică infidelitate, voită în mod conștient! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a IV-a
Isus întâlnește pe Maica Sa îndurerată

-Ne închinăm ție, Cristoase și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Iată, Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn care va stârni împotrivire, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi. Iar ție, o sabie îți va străpunge sufletul. (Lc 2,34-35)”

Isus: „Fiica Mea, deși toate lucrările care iau naștere din voința Mea sunt expuse unor mari suferințe, vezi totuși că una dintre ele a fost expusă unor dificultăți mai mari decât opera care depinde în mod direct de tine – opera Mântuirii. Nu trebuie să pui prea mult la inimă împotrivirile.” (MJ.1643)

Sf. Faustina: „Am văzut-o atunci pe Sfânta Fecioară, nespus de frumoasă, care se apropia dinspre altar spre scaunul meu de rugăciune. M-a strâns la pieptul Său și mi-a spus aceste cuvinte: ‚Fii curajoasă, nu te teme de piedicile amăgitoare, ci ațintește-ți privirea asupra pătimirii Fiului Meu, și în felul acesta vei dobândi victoria.’ ” (MJ.449)

-O, Marie, Maica milostivirii, fii alături de mine pentru totdeauna, mai ales în suferință, așa după cum ai fost alături de Fiul Tău în tot timpul Pătimirii Sale. (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a V-a
Simon din Cirene îl ajută pe Isus să ducă crucea

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus. (Lc 23,26)”

Isus: „Eu permit încercările pentru a înmulți meritele sale. Îl răsplătesc nu pentru rezultatul pozitiv, ci pentru răbdarea și truda suportate pentru Mine.” (MJ.90)

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, Tu nu răsplătești reușita acțiunii, ci voința sinceră și truda depusă; de aceea sunt cu totul liniștită, chiar dacă toate inițiativele și toate strădaniile mele ar fi nimicite sau niciodată realizate. Din moment ce fac tot ce-mi stă în putință, restul nu mă interesează, de aceea nici cele mai mari furtuni nu-mi tulbură liniștea adâncă. În conștiința mea rămâne voia lui Dumnezeu.” (MJ.952)

-O, Isuse, Învățătorul meu, fă ca fiecare gând, fiecare cuvânt și fiecare faptă să fie făcute numai din dragoste pentru Tine. Purifică intențiile mele! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a VI-a
Veronica șterge fața lui Isus cu o maramă

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Nu avea nici un chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la El, și nici o înfățișare, ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă. (Is 53,2-3)”

Isus: „Să știi că tot binele pe care îl vei face vreunui suflet, Eu îl voi primi ca și cum mi l-ai fi făcut Mie Însumi.” (MJ.1768)

Sf. Faustina: „O mare iubire poate transforma lucrurile mici în lucruri mari, și numai iubirea dă valoare acțiunilor noastre, și cu cât iubirea va deveni mai pură, cu atât va avea mai puțin de consumat focul suferinței în noi, iar suferința va înceta să fie pentru noi suferință.” (MJ.303)

-O, Isuse, Învățătorul meu, fă ca ochii mei, mâinile mele, gura mea și inima mea... să fie milostive. Schimbă-mă în milostivire! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a VII-a
Isus cade a doua oară sub povara crucii

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Dar El a luat asupra Sa durerile noastre și s-a împovărat cu suferințele noastre. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. (Is 53,4)”

Isus: „Cauza căderilor tale este că te bazezi prea mult pe tine însăți și te sprijini prea puțin pe Mine.” (MJ.1488) „Tu nici măcar nu ești în stare să accepți harurile Mele, fără ajutorul meu special – tu știi ce ești.”(MJ.738)

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, păstrează-mă lângă Tine, vezi cât sunt de slabă, singură nu pot face nici măcar un pas înainte. Deci, Tu, Isuse, trebuie să fii în mod constant cu mine, ca o mamă lângă un copil slab – ba încă și mai mult.” (MJ.264)

-O, Isuse, fă ca harul Tău să mă întărească, pentru a nu mai cădea în aceleași greșeli, iar dacă voi cădea ajută-mă să mă ridic și astfel să preamăresc milostivirea Ta! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a VIII-a
Isus mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!
„Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care-și băteau pieptul și-l plângeau. Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe Mine, ci, mai degrabă, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri’. (Lc 23,27-28)”

Isus: „Oh, cât de plăcută Îmi este credința vie.” (MJ.1420) „Eu doresc să fie mai multă credință în voi.” (MJ.352)

Sf. Faustina: Mă rog fierbinte Domnului să binevoiască să-mi întărească credința, ca să nu mă călăuzesc în cenușiul vieții zilnice după dispozițiile omenești, ci după spirit. Oh, cum îl reține totul pe om pe pământ, dar credința vie păstrează sufletul în sferele superioare și pune amorul propriu la locul care i se cuvine – adică ultimul. (MJ.210)

-O, Isuse milostiv, îți mulțumesc pentru sfântul Botez și pentru harul credinței. Și strig iarăși: Doamne, cred în Tine, întărește-mi credința! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a IX-a
Isus cade a treia oară sub povara crucii

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura; ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie fără glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura Sa. Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferință. (Is 53,7-10)”

Isus: „Să știi că cele mai mari piedici în calea sfințeniei sunt descurajarea și neliniștea neîntemeiate, ele îți iau posibilitatea de a practica virtutea. Nu trebuie să te descurajezi, ci să te străduiești ca în locul amorului tău propriu să poată domni iubirea Mea. Ai deci încredere, copila Mea; nu trebuie să te descurajezi, vino să-Mi ceri iertare pentru că Eu sunt mereu gata să te iert. De fiecare dată când mi-o ceri, tu proslăvești milostivirea Mea.” (MJ.1488)

Sf. Faustina: „Isuse al meu, în pofida harurilor Tale, simt totuși și văd nimicnicia mea. Îmi încep ziua prin luptă și o închei în luptă, cum am terminat cu o greutate apar altele zece cu care să lupt, dar nu mă amărăsc, fiindcă știu bine că este vremea luptei și nu a păcii.” (MJ.606)

-Doamne milostiv, îți ofer ceea ce este numai al meu, adică păcatul și slăbiciunea mea. Te implor, fă ca mizeria mea să dispară în oceanul milostivirii Tale! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a X-a
Isus este dezbrăcat de hainele sale

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Soldații (...) au luat hainele lui și au făcut patru părți, fiecărui soldat o parte, și tunica. Însă tunica era fără cusătură, țesută dintr-o bucată, de sus până jos; așadar, au zis unii către alții: ‚Să nu o rupem, ci să tragem la sorți pentru ea, a cui să fie.’ Aceasta ca să se împlinescă Scriptura. (In 19,23-24)”

Sf. Faustina: „Isus mi-a apărut, dezbrăcat de veșmintele Sale, cu tot trupul acoperit de răni, cu ochii înecați de sânge și de lacrimi, cu fața desfigurată și acoperită de scuipături. Atunci Domnul mi-a spus:

Isus: „Mireasa trebuie să fie asemănătoare Mirelui ei.” (MJ.268)

Sf. Faustina: „Am înțeles aceste cuvinte în profunzime. Aici nu există nici umbră de îndoială. Asemănarea mea cu Isus trebuie să treacă prin suferință și prin umilință.” (MJ.268)

-O, Isuse, blând și smerit cu inima, fă inima mea asemenea cu Inima Ta! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a XI-a
Isus este răstignit pe cruce

-Ne închinăm ție, Cristoase și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Iar cei care treceau rosteau blasfemii împotriva Lui, clătinând din cap și spunând: ‚Tu, care dărâmi templul și-l construiești în trei zile, salvează-te pe Tine însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce!’. La fel și arhiereii îl luau în râs împreună cu cărturarii și cu bătrânii și spuneau: ‚Pe alții i-a salvat, pe Sine nu se poate salva.’ (Mt 27,39-43)!”

Isus: „Ucenica Mea, să ai o mare iubire față de cei care te fac să suferi, să le faci bine celor care te urăsc.” (MJ.1628)

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, Tu știi ce eforturi trebuie să facem pentru a avea relații simple și sincere cu cei de care fuge firea noastră, sau cu aceia care, conștient sau nu, ne-au provocat suferințe – omenește vorbind, este cu neputință. În aceste momente, mă străduiesc și mai mult să-L descopăr pe Domnul Isus în persoanele respective și pentru acest Isus, eu fac totul pentru acele persoane.” (MJ.766)

-O, Iubire pură, domnește pe deplin în inima mea și fă-mă să iubesc cu o iubire supranaturală! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!

Stațiunea a XII-a
Isus moare pe cruce

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua. Soarele s-a întunecat. (...). Isus a strigat cu glas puternic: ‚Tată, în mâinile Tale îmi încredințez sufletul Meu’. Și spunând acestea, și-a dat duhul... (Lc 23,44-46)”

Sf. Faustina: „Atunci L-am văzut pe Isus pironit pe cruce. Era atârnat pe cruce de puțin timp, când am văzut o întreagă legiune de suflete răstignită ca și El. Și am văzut o a doua legiune de suflete și o a treia legiune de suflete. A doua legiune nu era țintuită pe cruce, dar sufletele țineau cu tărie crucea în mână; a treia legiune nu era nici răstignită, nici nu ținea cu tărie crucea, ci aceste suflete își târau crucea după ele și erau nemulțumite. Atunci Isus mi-a spus:

Isus: „Toate acestea le-am pătimit pentru mântuirea sufletelor. Cercetează, fiica Mea, ceea ce faci tu pentru salvarea lor.”„Vezi, aceste suflete, care Îmi seamănă în suferințe și în disprețuiri, Îmi vor semăna și în slavă; iar cele care sunt cel mai puțin asemănătoare cu Mine în suferințe și disprețuiri vor fi la fel de puțin asemănătoare cu Mine în slavă.” (MJ.1148,446)

-O, Isuse, Mântuitorul meu, ascunde-mă în adâncul Inimii Tale, ca, întărit de harul Tău să devin asemenea cu Tine în iubirea crucii și astfel să am parte de bucuria slavei Tale! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a XIII-a
Isus este dat jos de pe cruce

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

„Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu zicând: ‚Cu adevărat, omul acesta era drept’. Și toate mulțimile, adunate la acestă priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea stăteau mai deoparte și priveau la acestea. (Lc 23,47-49)”

Isus: „Sufletul îmi este cel mai drag atunci când crede în bunătatea Mea și se încrede total în Mine; îl copleșesc cu încrederea Mea și îi dau tot ce cere.” (MJ.453)

Sf. Faustina: „Apelez la milostivirea Ta, Dumnezeule plin de bunăvoință, Tu care singur ești bun. Cu toate că mizeria mea e mare și greșelile mele multe, mă încred totuși în milostivirea Ta, căci Tu ești Dumnezeul milostivirii și în veac nu s-a auzit și nu-și amintesc nici cerul nici pământul, ca un suflet încrezător în milostivirea Ta să fi fost dezamăgit.” (MJ.1730)

-O, Isuse milostiv, mărește în mine zilnic încrederea în milostivirea Ta, pentru ca mereu și oriunde eu să dau mărturie despre bunătatea și iubirea Ta nemărginită! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Stațiunea a XIV-a
Trupul lui Isus este așezat în mormânt

-Ne închinăm ție, Cristoase, și Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!
„Ei au luat trupul lui Isus, l-au înfășurat în giulgiuri, l-au uns cu uleiuri aromatice, după cum este obiceiul de înmormântare la evrei. În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou... Așadar, pentru că era ziua pregătirii Paștelui iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Isus acolo. (In 19,40-42)”

Isus: „Copila mea, tu nu ești încă în patrie, mergi deci - întărită de harul Meu - și luptă pentru Împărăția Mea în sufletele oamenilor, dar luptă ca un copil regesc și amintește-ți că zilele surghiunului trec repede și cu ele și posibilitatea de a câștiga merite pentru cer. Aștept de la tine, copila Mea, un foarte mare număr de suflete care să proslăvească milostivirea Mea întreaga veșnicie.” (MJ.1489)

Sf. Faustina: „Mă voi strădui să ajut prin rugăciune și jertfă fiecare dintre sufletele pe care Tu mi le-ai încredințat, Isuse, pentru ca harul Tău să poată acționa în ele. O, Tu, care ești atât de îndrăgostit de suflete, Isuse al meu, Îți mulțumesc pentru această mare încredere cu care ai binevoit să încredințezi aceste suflete ocrotirii mele.” (MJ.245)

-Fă, o, Doamne milostiv, ca niciun suflet pe care mi l-ai încredințat să nu piară! (MJ)

Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

-Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce!
-Ai milă de noi și de întreaga lume!


Rugăciune de încheiere

O, Isuse, singura mea nădejde, Îți mulțumesc pentru această carte pe care ai deschis-o în fața ochilor sufletului meu. Această carte este pătimirea Ta pe care ai îndurat-o din iubire pentru mine. Din această carte am învățat cum să-L iubesc pe Dumnezeu și sufletele. În această carte sunt cuprinse pentru noi comori nesecate. O, Isuse, cât de puține suflete Te înțeleg în martiriul Tău de iubire. Oh, ce mare este focul celei mai pure iubiri care arde în Sfânta Ta Inimă. Fericit este sufletul care a înțeles iubirea Inimii lui Isus. (MJ)

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! (de trei ori)