(c) Faustinum 2014 martie 01
Site Meter
Flag Counter

iweb hit counter
Devoțiunile principale către Milostivirea lui Dumnezeu sunt:

Icoana lui Isus Milostiv – Isus spunea sorei Faustina: Pictează o icoană care să reprezinte ceea ce vezi tu acum, și scrie dedesubt ”ISUSE MĂ ÎNCRED ÎN TINE!”- Eu doresc ca această icoană să fie venerată în întreaga lume. Acelora care vor cinsti această icoană le făgăduiesc că, nu va pieri. Eu le promit izbânda asupra dușmanilor, în viața aceasta și mai ales în ceasul morții. Eu însumi îi voi apăra ca pe propria Mea onoare.
Rugăciunea de la ora 3 de după-amiază

La ora 3 după-amiază să implori milă mai ales pentru cei care trăiesc în păcate și încearcă să meditezi la Pătimirea mea,.. sau roagă-te Calea Crucii, dacă îndatoririle ți-o permit. Dacă nu poți, intră măcar pentru o clipa în capelă și cinstește inima Mea ... și dacă nu poți ... reculege-te în rugăciune măcar un moment acolo unde te afli”.Este o oră de îndurare infinită pentru lumea întreagă. Nu voi refuza nimic sufletului care va cere haruri în numele pătimirilor Mele”. La această oră sfântă este momentul să unim crucea noastră, suferințele noastre cu Crucea și suferințele lui Isus recitând o rugăciune scurtă cu încredere în milostivirea lui D-zeu, ca de exemplu: „O Sânge si Apă, care ai țâșnit din Preasfânta Inimă a lui Isus, ca izvor de îndurare pentru noi, mă încred în Tine!” sau ”Isuse mă încred în Tine!”-

Rozariul Milostivirii lui Dumnezeu

Sufletele care se vor ruga acest Rozariu vor fi ocrotite toată viața de Milostivirea mea, mai ales în ceasul morții lor. Dacă se recită acest rozariu la căpătâiul unui muribund, mânia lui Dumnezeu se liniștește iar îndurarea Lui îi îmbrățișează sufletul, de dragul amarelor suferințe îndurate de Fiul lui D-zeu.

Sărbătoarea Milostivirii lui Dumnezeu – prima duminică după Paște, este însoțită de asemenea de mari promisiuni: Isus i-a spus sorei Faustina: „Fiica mea, în nesfârșita Mea iubire și îndurare, îți promit că oricine va celebra în mod solemn sărbătoarea Iubirii Mele Milostive, cu o iubire sinceră, acela va fi primit în Inima Mea cu o deosebită duioșie... În această zi adâncurile milostivirii Mele sunt deschise. Orice suflet care se va spovedi și împărtăși, va primi iertarea totală a păcatelor și a pedepselor pentru păcatele săvârșite

Răspândirea cultului Milostivirii lui Dumnezeu - „Toate sufletele care vor adora milostivirea Mea și îi vor răspândi cultul .. nu vor avea teamă în ceasul morții.”. „Spune-le preoților Mei că marii păcătoși vor fi înduioșați de cuvintele lor atunci când ei vor vorbi de nemărginita Mea milostivire și de mila pe care o am pentru ei în inima Mea... Oh dacă păcătoșii ar cunoaște milostivirea Mea, n-ar pieri atât de mulți.”

Căci înainte de a veni ca Judecător drept, Eu deschid mai întâi larg ușa milostivirii Mele. Cine nu vrea să intre pe ușa milostivirii Mele, trebuie să intre pe ușa dreptății Mele…”


*******

RUGACIUNE PENTRU A DEVENI MILOSTIVI
Ajută-mă, Doamne, ca ochii mei să fie milostivi, ca să nu suspectez niciodată, nici să nu judec după aparențele exterioare, ci să discern frumusețea în sufletul aproapelui meu și să-i vin în ajutor.
Ajută-mă, Doamne, ca urechea mea să fie milostivă, ca să mă aplec asupra nevoilor aproapelui meu și să nu rămân indeferentă la durerile și la plângerile sale.
Ajută-mă, Doamne, ca limba mea să fie milostivă, ca să nu vorbesc niciodată de rău pe aproapele meu, ci să am pentru fiecare, un cuvânt de mângâiere și de iertare.
Ajută-mă, Doamne, ca mâinile mele să fie milostive și pline de fapte bune, ca să știu să fac bine aproapelui meu și să iau asupra mea sarcinile cele mai grele și cele mai neplăcute.
Ajută-mă, Doamne, ca picioarele mele să fie milostive, ca să mă grăbesc în ajutorul aproapelui meu, dominându-mi propria oboseală și plictiseală. Adevărata mea odihnă este să-l slujesc pe aproapele meu.
Ajută-mă, Doamne, ca inima mea să fie milostivă, ca să simt toate suferințele aproapelui meu. Nu voi refuza nimănui inima mea. Îi voi frecventa cu sinceritate chiar și pe aceia care, știind asta, vor abuza de bunătatea mea, iar eu mă voi închide în Inima preamilostivă a lui Isus. Voi tăinui propriile mele suferințe. Fie ca milostivirea Ta să sălășluiască în mine, o, Dumnezeul meu. Amin!
(Sf. Faustina Kowalska)

*******

Consacrarea lumii întregi către milostivirea lui Dumnezeu (pp. Ioan Paul al II-lea)

Dumnezeule, părinte îndurător, care ai făcut cunoscută iubirea ta în fiul tău Isus Cristos și ai revărsat-o asupra noastră, prin Duhul Sfânt Mângâietor, îți încredințăm astăzi destinul lumii întregi și al fiecărui om. Privește spre noi, cei păcătoși, reînsănătoșește-ne de toată slăbiciunea noastră, înfrânge tot răul și fă ca toți locuitorii pământului să experimenteze îndurarea ta, pentru ca numai în tine, Dumnezeule unul și întreit, să găsească mereu izvorul speranței! Veșnice Părinte, pentru pătimirea sa dureroasă și învierea Fiului tău, te rugăm să ai milă de noi și de lumea întreagă! Amin.
(textul consacrării este preluat de pe http://isusemilostiv.blogspot.ro și prelucrat)

*******