CALEA CRUCII
LITANIA
DEVOTIUNI
NOVENA
FAUSTINUM
SF FAUSTINA
ICOANA
CORONITA
CONTACT


(c) Faustinum 2014 martie 01
Site Meter
Flag Counter

iweb hit counter
MISIUNEA GRUPULUI FAUSTINUM LA BANEASA SĂ TRĂIM CUFUNDAȚI ÎN MILOSTIVIREA DIVINĂ!

Vă mulțumim Pr. Paroh pentru că ne-ați acceptat și am venit aici cu acest „dar al Domnului pentru zilele noastre”, adică viața Sf. Faustina și mesajul Divinei Milostiviri pe care ea l-a transmis lumii.

1. Cine a fost Sf. Faustina?

Numele ei de botez este Elene Kowalska și s-a născut la 25 august 1905, la Glogowiec, în Polonia, fiind al treilea din cei 10 copii ai familiei.
La 1 august 1925 a devenit călugăriță în cadrul Congregației Surorilor Fecioarei Milostivirii, în Varșovia; luându-și numele de Sr. Maria Faustina a Preasfântului Sacrament.
A avut o viață interioară profundă, o devoțiune specială pentru Neprihănita Fecioară, față de Euharistie și Spovadă; a avut viziuni mistice și a experimentat stigmate ascunse. Aceste experiențe mistice și le-a notat într-un jurnal ca o proclamare a iubirii lui Dumnezeu care a fost publicat sub titlul Milostivirea Divină în sufletul meu sau Micul Jurnal.
A murit la 33 ani. Viața i-a fost un șir de greutăți și suferințe pe care le-a îndurat și depășit prin forța credinței, din dragoste înflăcărată pentru Dumnezeu și pentru suflete pentru care s-a sacrificat în mod eroic.
Sf. Părinte PP Ioan Paul al II-lea a numit-o darul lui Dumnezeu pentru timpurile noastre și a catalogat Jurnalul ei drept Evanghelie a milostivirii scrisă din perspectiva secolului al XX-lea.
A fost canonizată la 30 aprilie 2000, în aceeași duminică în care Sf. Pr. PP Ioan Paul al II-lea a stabilit și Sărbătoarea Milostivirii Divine.

2. Milostivirea Divină revelată Sf. Faustina

Toți creștinii știu că Dumnezeu este milostiv, dar cei mai mulți oameni înțeleg că Dumnezeu este milostiv prin faptul că îi ajută la nevoi, îi scapă de la necaz și îi iartă în această lume de pedepsele pe care le merită pentru păcatele lor. Puțini, însă, știu să cinstească milostivirea lui Dumnezeu și să trăiască în ea. Milostivirea lui Dumnezeu nu este ca aceea a oamenilor, ea este cel mai mare atribut al lui Dumnezeu și este manifestată în Isus care este Milostivirea Întrupată și Răstignită.
Pentru a simți milostivirea lui Isus, avem nevoie de iertarea și pacea sa și trebuie să ne abandonăm în el cu o simplitate de copil. Milostivirea este în realitate nucleul central al mesajului evanghelic, este însuși numele lui D.zeu, chipul cu care s-a revelat în Vechiul Testament și pe deplin în Isus Cristos.

3. Cum să o primim și cum să trăim noi milostivirea lui Isus?

Având încredere totală în D-zeu și repetând ISUSE MĂ ÎNCRED ÎN TINE! În limbajul comun mă încred înseamnă să cred absolut într-o persoană, îi încredințez viața mea, ceea ce sunt și trăiesc în prezent dar și viitorul meu, știu că pot conta pe ea, sunt sigur de iubirea sa dezinteresată și de ajutorul său în caz de nevoie. Un astfel de înțeles al încrederii este răspunsul nostru, la darul care revelează iubirea milostivă al lui D-zeu.
Sr. Faustina făcea eforturi să aibă un comportament potrivit întocmai acestui concept și, cu cât o persoană îi devenea mai neplăcută, cu atât se străduia mai mult să-L vadă în acea persoană pe Cristos, care o îndemna la milostivire. De aici, din încredere izvorăște cultul și putem obține harurile promise de Isus Sf. Faustina.

Devoțiunile principale către Divina Milostivire sunt:

Icoana lui Isus Milostiv – Isus spunea sorei Faustina: Pictează o icoană care să reprezinte ceea ce vezi tu acum, și scrie dedesubt ”ISUSE MĂ ÎNCRED ÎN TINE!”- Eu doresc ca această icoană să fie venerată în întreaga lume. Acelora care vor cinsti această icoană le făgăduiesc că, nu va pieri. Eu le promit izbânda asupra dușmanilor, în viața aceasta și mai ales în ceasul morții. Eu însumi îi voi apăra ca pe propria Mea onoare.
Rugăciunea de la ora 3 de după-amiază

La ora 3 după-amiază să implori milă mai ales pentru cei care trăiesc în păcate și încearcă să meditezi la Pătimirea mea,.. sau roagă-te Calea Crucii, dacă îndatoririle ți-o permit. Dacă nu poți, intră măcar pentru o clipa în capelă și cinstește inima Mea ... și dacă nu poți ... reculege-te în rugăciune măcar un moment acolo unde te afli”.Este o oră de îndurare infinită pentru lumea întreagă. Nu voi refuza nimic sufletului care va cere haruri în numele pătimirilor Mele”. La această oră sfântă este momentul să unim crucea noastră, suferințele noastre cu Crucea și suferințele lui Isus recitând o rugăciune scurtă cu încredere în milostivirea lui D-zeu, ca de exemplu: „O Sânge si Apă, care ai țâșnit din Preasfânta Inimă a lui Isus, ca izvor de îndurare pentru noi, mă încred în Tine!” sau ”Isuse mă încred în Tine!”-

Rozariul Divinei Milostiviri

Sufletele care se vor ruga acest Rozariu vor fi ocrotite toată viața de Milostivirea mea, mai ales în ceasul morții lor. Dacă se recită acest rozariu la căpătâiul unui muribund, mânia lui Dumnezeu se liniștește iar îndurarea Lui îi îmbrățișează sufletul, de dragul amarelor suferințe îndurate de Fiul lui D-zeu.

Sărbătoarea Milostivirii Divine –prima duminică după Paște, este însoțită de asemenea de mari promisiuni: Isus i-a spus sorei Faustina: „Fiica mea, în nesfârșita Mea iubire și îndurare, îți promit că oricine va celebra în mod solemn sărbătoarea Iubirii Mele Milostive, cu o iubire sinceră, acela va fi primit în Inima Mea cu o deosebită duioșie... În această zi adâncurile milostivirii Mele sunt deschise. Orice suflet care se va spovedi și împărtăși, va primi iertarea totală a păcatelor și a pedepselor pentru păcatele săvârșite

Răspândirea cultului Milostivirii Divine - „Toate sufletele care vor adora milostivirea Mea și îi vor răspândi cultul .. nu vor avea teamă în ceasul morții.”. „Spune-le preoților Mei că marii păcătoși vor fi înduioșați de cuvintele lor atunci când ei vor vorbi de nemărginita Mea milostivire și de mila pe care o am pentru ei în inima Mea... Oh dacă păcătoșii ar cunoaște milostivirea Mea, n-ar pieri atât de mulți.”

Căci înainte de a veni ca Judecător drept, Eu deschid mai întâi larg ușa milostivirii Mele. Cine nu vrea să intre pe ușa milostivirii Mele, trebuie să intre pe ușa dreptății Mele…”De aceea vă așteptăm la ora 3.00 ca împreună să implorăm iubirea milostivă a Tatălui Ceresc prin Isus Cristos pentru suferințele omenirii, nevoile bisericii și pentru toate intențiile d-voastră. Altădată Isus spunea Sr. Faustina: Cei mai mari păcătoși să-și pună nădejdea în milostivirea mea. Ei au dreptul, înaintea tuturor celorlalți, la încrederea în abisul milostivirii Mele. Nu pot pedepsi nici pe cel mai mare păcătos dacă el invocă mila Mea, ci îl îndreptățesc în milostivirea Mea de nepătruns și de neconceput. ... Omenirea nu va afla pace până când nu nu se va întoarce la izvorul îndurarii Mele”. „...dacă nu vor adora îndurarea Mea se vor osândi. Vorbește sufletelor despre marea Mea îndurare, căci se apropie ziua teribilă a dreptății Mele”.