(c) Faustinum 2014 martie 01
Site Meter
Flag Counter

iweb hit counter


Icoana lui Eugen Kazimirowski de la Vilnius
*******


Icoana lui A. Hyła din capela Surorilor Maicii Domnului a Milostivirii de la Cracovia – Łagiewniki.
La 22 februarie 1931, pe când se afla la Płock, sora Faustina a primit de la Isus ordinul să picteze o icoană după modelul care îi fusese arătat (cf. MJ 47); ea s-a străduit să asculte, dar necunoscând tehnica picturii, n-a putut s-o facă ea însăși. Totuși, n-a abandonat ideea de a picta o icoană. Revenea asupra acesteia și cerea sfat de la surori și de la confesori (A.SF depoziții). Când în 1933 superioarele sale au trimis-o la Vilnius, confesorul ei, părintele Michał Sopoæko, s-a adresat pictorului Eugen Kazimirowski, propunându-i să realizeze o icoană după indicațiile sorei Faustina. Icoana a fost terminată în luna iunie 1934 și așezată pe culoarul mănăstirii Surorilor Bernardine de lângă biserica Sfântul Michał de la Vilnius, unde părintele Sopoæko era rector.
Cu ocazia celebrării încheierii Jubileului Mântuirii Lumii în 1935, icoana Milostivirii lui Dumnezeu a fost transportată în sanctuarul de la Ostra Brama și așezată pe pervazul unei ferestre situate la etaj, ceea ce o făcea vizibilă de departe; a rămas acolo între 26 și 28.IV.1935. La 4.IV.1937, icoana a fost binecuvântată cu permisiunea Mons. Romuald Jałbrzykowski, arhiepiscop de Vilnius, și așezată în biserica Sfântul Michał din acest oraș. În 1941, la recomandarea aceluiași episcop, a fost convocată o comisie de experți în pictură, care a declarat că icoana Milostivirii lui Dumnezeu pictată de E. Kazimirowski fusese executată artistic și constituia o achiziție prețioasă a artei religioase contemporane.
Iată trăsăturile caracteristice ale icoanei: fond de o singură culoare, Cristos înfățișat în mers, cu capul înconjurat de o aureolă subțire, cu ochii ușor plecați ca și cum ar privi din înalt, cu mâna dreaptă ridicată pentru binecuvântare iar cea stângă depărtând veșmântul în partea inimii, care nu se vede, de unde apar două raze luminoase, văzute din față, cea din dreapta e de culoare pală, cea din stânga, roșie.
La cererea surorilor din Congregația Maicii Domnului a Milostivirii, pictorul Stanisław Batkowski a realizat în 1942, la Lwów, o altă icoană care a fost așezată pe altarul secundar din capela Congregației de la Varșovia, str. Żytnia 3/9. În timpul insurecției de la Varșovia, capela a ars, împreună cu icoana. Icoana lui Batkowski a fost apreciată de toată lumea, fapt care a determinat-o pe maica generală a Congregației să-i comande lui Batkowski o a doua icoană pentru casa din Cracovia, unde cultul Milostivirii lui Dumnezeu se răspândea deja. Această icoană a fost executată și transportată la Cracovia la 16 octombrie 1943.
Între timp, pictorul Adolf Hyła se adresase superioarei casei din Cracovia în scopul de a realiza o altă icoană pentru capela surorilor. Voia s-o ofere ca ex-voto (mulțumire n. tr.) pentru că scăpase cu viață din război. După ce s-a sfătuit cu surorile, precum și cu părintele Józef Andrasz SJ, Maica Irena Krzyżanowska a sugerat ideea ca A. Hyła să realizeze icoana potrivit indicațiilor sorei Faustina. În acest scop, A. Hyła a primit descrierea icoanei copiată din Micul Jurnal, precum și o mică iconiț㠖 reproducerea icoanei lui E. Kazimierowski – în vederea realizării icoanei potrivit acestor date. Începută în noiembrie 1942, icoana a fost terminată în martie 1943 și la 7.III.1943 a fost binecuvântată solemn de către părintele Andrasz în capela surorilor.
La 6.X.1943, a sosit icoana lui Batkowski. Atunci s-a pus problema: care dintre cele două va rămâne în capela surorilor? Această problemă a fost rezolvată de Cardinalul Sapieha cu ocazia unei vizite neprevăzute. După ce le-a privit pe amândouă, el a spus: “Pentru că icoana lui Hyła este rezultatul unei promisiuni, aceasta trebuie să rămână în capela surorilor”. El a binecuvântat icoana și a pus să fie atârnată în capelă.
Dar s-a observat repede că icoana lui A. Hyła era prea mare pentru altarul pe care era așezată în timpul slujbelor Milostivirii. Superioara casei, Maica I. Krzyżanowska, i-a comandat lui A. Hyła o a doua icoană a lui Isus Milostiv, a cărei mărime și formă corespundeau altarului lateral. La 16.IV.1944, prima duminică de după Paști, Sfânta Liturghie a fost pentru întâia oară celebrată solemn în această capelă în cinstea Milostivirii lui Dumnezeu. Părintele Andrasz a bine-cuvântat noua icoană a lui A. Hyła.
Această icoană a devenit cunoscută datorită numeroaselor haruri dobândite prin mijlocirea sa, iar copii și reproduceri ale sale s-au răspândit în lumea întreagă. Astfel s-a împlinit dorința lui Dumnezeu exprimată sorei Faustina încă de la prima viziune a icoanei, la Płock: “Doresc să fie cinstită această icoană, mai întâi în capela voastră, apoi în lumea întreagă.” (MJ 47). Această icoană se află până în prezent pe altarul secundar, la stânga intrării principale, în capela Surorilor Maicii Domnului a Milostivirii de la Cracovia – Łagiewniki.
Icoana lui Batkowski a fost așezată în mica biserică a Milostivirii lui Dumnezeu de la Cracovia, str. Smoleńsk. Cât despre prima icoană a lui A. Hyła, a fost dusă în 1946 de către Maica I. Krzyżanowska la Wrocław, unde a fost așezată în biserica Sfintei Inimi, de care era legată casa surorilor.