(c) Faustinum 2014 martie 01
Site Meter
Flag Counter

iweb hit counterLITANIA ÎN CINSTEA MILOTIVIRII LUI DUMNEZEU

Milostivire a lui Dumnezeu, care țâșnești din sânul Tatălui, mă încred în Tine!(*)
Milostivire a lui Dumnezeu, cel mai mare atribut al lui Dumnezeu, *
Milostivire a lui Dumnezeu, mister de neconceput, *
Milostivire a lui Dumnezeu, izvor care țâșnești din misterul Preasfintei Treimi, *
Milostivire a lui Dumnezeu, de nepătruns pentru orice spirit omenesc sau îngeresc, *
Milostivire a lui Dumnezeu, din care țâșnește toată viața și fericirea, *
Milostivire a lui Dumnezeu, mai presus de ceruri, *
Milostivire a lui Dumnezeu, izvor de miracole și minuni,*
Milostivire a lui Dumnezeu, care învălui întregul univers, *
Milostivire a lui Dumnezeu, venită în lume în Persoana Cuvântului Întrupat, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ai țâșnit din rana deschisă a Inimii lui Isus, *
Milostivire a lui Dumnezeu, conținută în Inima lui Isus pentru noi și mai cu seamă pentru păcătoși, *
Milostivire a lui Dumnezeu, de nepătruns în instituirea sfintei Euharistii, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în instituirea sfintei Biserici, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în sacramentul sfântului botez, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în îndreptățirea noastră prin Isus Cristos, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne însoțești de-a lungul întregii vieți, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne învălui în mod deosebit în ceasul morții, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne dai viața veșnică, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne însoțești în fiecare clipă a vieții, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne aperi de focul iadului, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în convertirea păcătoșilor împietriți, *
Milostivire a lui Dumnezeu, uimire pentru îngeri, de neconceput pentru sfinți, *
Milostivire a lui Dumnezeu, de nepătruns în toate misterele lui Dumnezeu, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne ridici din orice nimicnicie, *
Milostivire a lui Dumnezeu, izvor al fericirii și al bucuriei noastre, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne chemi din neant la existență, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care cuprinzi toate lucrările mâinilor Sale, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care încununezi tot ce există și va exista, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în care suntem cufundați cu toții, *
Milostivire a lui Dumnezeu, dulce alinare a inimilor mâhnite, *
Milostivire a lui Dumnezeu, singura nădejde a sufletelor disperate, *
Milostivire a lui Dumnezeu, odihna inimilor, pace în mijlocul neliniștilor, *
Milostivire a lui Dumnezeu, desfătare și minunare a sufletelor sfinte, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care trezești nădejdea împotriva oricărei speranțe, *

(* = mă încred în Tine!)