(c) Faustinum 2014 martie 01
Site Meter
Flag Counter

iweb hit counter


1. Cine a fost Sf. Faustina?

Numele ei de botez este Elene Kowalska și s-a născut la 25 august 1905, la Glogowiec, în Polonia, fiind al treilea din cei 10 copii ai familiei.
La 1 august 1925 a devenit călugăriță în cadrul Congregației Surorilor Fecioarei Milostivirii, în Varșovia; luându-și numele de Sr. Maria Faustina a Preasfântului Sacrament.
A avut o viață interioară profundă, o devoțiune specială pentru Neprihănita Fecioară, față de Euharistie și Spovadă; a avut viziuni mistice și a experimentat stigmate ascunse. Aceste experiențe mistice și le-a notat într-un jurnal ca o proclamare a iubirii lui Dumnezeu care a fost publicat sub titlul Milostivirea Divină în sufletul meu sau Micul Jurnal.
A murit la 33 ani. Viața i-a fost un șir de greutăți și suferințe pe care le-a îndurat și depășit prin forța credinței, din dragoste înflăcărată pentru Dumnezeu și pentru suflete pentru care s-a sacrificat în mod eroic.
Sf. Părinte PP Ioan Paul al II-lea a numit-o darul lui Dumnezeu pentru timpurile noastre și a catalogat Jurnalul ei drept Evanghelie a milostivirii scrisă din perspectiva secolului al XX-lea.
A fost canonizată la 30 aprilie 2000, în aceeași duminică în care Sf. Pr. PP Ioan Paul al II-lea a stabilit și Sărbătoarea Milostivirii Divine.

2. Milostivirea Divină revelată Sf. Faustina

Toți creștinii știu că Dumnezeu este milostiv, dar cei mai mulți oameni înțeleg că Dumnezeu este milostiv prin faptul că îi ajută la nevoi, îi scapă de la necaz și îi iartă în această lume de pedepsele pe care le merită pentru păcatele lor. Puțini, însă, știu să cinstească milostivirea lui Dumnezeu și să trăiască în ea. Milostivirea lui Dumnezeu nu este ca aceea a oamenilor, ea este cel mai mare atribut al lui Dumnezeu și este manifestată în Isus care este Milostivirea Întrupată și Răstignită.
Pentru a simți milostivirea lui Isus, avem nevoie de iertarea și pacea sa și trebuie să ne abandonăm în el cu o simplitate de copil. Milostivirea este în realitate nucleul central al mesajului evanghelic, este însuși numele lui D.zeu, chipul cu care s-a revelat în Vechiul Testament și pe deplin în Isus Cristos.

3. Cum să o primim și cum să trăim noi milostivirea lui Isus?

Având încredere totală în D-zeu și repetând ISUSE MĂ ÎNCRED ÎN TINE! În limbajul comun mă încred înseamnă să cred absolut într-o persoană, îi încredințez viața mea, ceea ce sunt și trăiesc în prezent dar și viitorul meu, știu că pot conta pe ea, sunt sigur de iubirea sa dezinteresată și de ajutorul său în caz de nevoie. Un astfel de înțeles al încrederii este răspunsul nostru, la darul care revelează iubirea milostivă al lui D-zeu.
Sr. Faustina făcea eforturi să aibă un comportament potrivit întocmai acestui concept și, cu cât o persoană îi devenea mai neplăcută, cu atât se străduia mai mult să-L vadă în acea persoană pe Cristos, care o îndemna la milostivire. De aici, din încredere izvorăște cultul și putem obține harurile promise de Isus Sf. Faustina.*****

SFÂNTA FAUSTINA KOWALSKA

-note biografice-

Sora Faustina, apostolă a Milostivirii Divine, se numără astăzi printre cei mai cunoscuți sfinți ai Bisericii. Prin ea, Domnul Isus transmite lumii marele mesaj al milostivirii lui Dumnezeu și indică modelul desăvârșirii creștine bazat pe cunoașterea misterului milostivirii Divine și pe corespunderea la această milostivire anticipată a lui Dumnezeu printr-o atitudine de încredere în El și de milostivire față de aproapele.
S-a născut la 25 august 1905, a treia din cei zece copii ai lui Stanisław și Marianna Kowalski, țărani din satul Głogowiec, din Polonia. Încă de la vârsta de șapte ani simțise glasul vocației în suflet, dar pentru că părinții nu erau de acord ca ea să intre în mănăstire, se străduia s-o înăbușe în lăuntrul său. Totuși, presată de viziunea lui Cristos în suferință, a plecat la Varșovia unde, la 1 august 1925, a intrat în Congregația Surorilor Sfintei Fecioare a Milostivirii. A trăit în călugărie treisprezece ani, îndeplinind funcțiile de bucătăreasă, grădinăreasă și portăreasă în diferite case ale Congregației, cel mai mult timp la Cracovia, Vilnius și Płock.
Anii pe care i-a petrecut în mănăstire au abundat în haruri extraordinare: revelații, viziuni, stigmate ascunse, participare la pătimirea Domnului, darul bilocației, al citirii în sufletele omenești, al profeției și darul, atât de puțin frecvent, al logodnei și căsătoriei mistice. Contactul viu cu Dumnezeu, cu Preasfânta Mamă a lui Dumnezeu, cu îngerii, cu sfinții, cu sufletele din Purgatoriu, tot acest univers supranatural era pentru ea adevărat și real ca acela pe care îl percepea cu simțurile.
Sora Faustina a fost aleasă de Domnul Isus ca secretară și apostolă a milostivirii Sale, ca prin ea să transmită lumii un mare mesaj. Misiunea Sorei Faustina – rezumată în câteva cuvinte – constă în a proclama lumii adevărul biblic al credinței cu privire la iubirea milostivă a lui Dumnezeu pentru fiecare persoană, prin mărturia vieții, faptei, cuvântului și rugăciunii. În acest scop, Domnul Isus a transmis prin ea noi forme ale cultului Milostivirii Divine: icoana lui Isus Milostiv cu inscripția Isuse, mă încred în Tine, Sărbătoarea Milostivirii Divine, Rozariul Milostivirii Divine și rugăciunea din momentul morții pe cruce, la ora 15, numită ora Milostivirii. De aceste forme, precum și de răspândirea onorării Milostivirii, a legat mari promisiuni, cu condiția unei autentice practici a acestei devoțiuni, adică în spiritul încrederii în Dumnezeu și al practicării prin fapte a iubirii față de aproapele.
Din carisma sfintei Surori Faustina și din experiența sa mistică s-a născut în Biserică Mișcarea Apostolică a Milostivirii Divine, care continuă misiunea sa profetică. Astăzi, această mișcare, cuprinde milioane de oameni din întreaga lume: congregații călugărești și mănăstiri, institute laice, pustnici, preoți, confrerii, asociații, diferite comunități de apostoli ai Milostivirii Divine și persoane care își asumă individual sarcina de a face prezentă în Biserică și în lume iubirea milostivă a lui Dumnezeu față de om.
Misiunea profetică a sfintei Surori Faustina este consemnată în Micul Jurnal al său, scris la cererea expresă a Domnului Isus, precum și a confesorilor săi. În acesta, ea a notat cu fidelitate toate cuvintele Domnului Isus și a descris întâlnirile sufletului său cu El.
Chinuită de boală și de diferitele suferințe pe care le îndura ca pe un sacrificiu benevol pentru păcătoși, Sora Faustina a murit la Cracovia, la 5 octombrie 1938, la vârsta de numai 33 de ani. La 18 aprilie 1993, în Piața Sfântul Petru din Roma, Sfântul Părinte Ioan Paul II a procedat la beatificarea Sorei Faustina, iar la 30 aprilie 2000, la canonizarea sa.
Moaștele sfintei Surori Faustina se odihnesc în capela mănăstirii sub celebra icoană dătătoare de haruri a lui Isus Milostiv de la Sanctuarul Milostivirii Divine din Cracovia, dar și in alte așezăminte din lume, printre care: Catedrala Sf. Iosif și Biserica Popa Chițu din București. (Sr. M. Elzbieta Siepak ZMBM - Congregația Surorilor Sfintei Fecioare a Milostivirii – Varșovia, Polonia)

*****